ZAMKI

Kwintesencja najwyższej jakości i niezawodności.

ZAMKI

ŁUKI ORTODONTYCZNE

Przewidywalne rezultaty

ŁUKI ORTODONTYCZNE

PIERŚCIENIE I KORONY

Nowoczesność w zgodzie z anatomią

PIERŚCIENIE I KORONY

RURKI POLICZKOWE

Rurki i pierścienie gwarantujące niezawodną adhezję

RURKI POLICZKOWE

SYSTEMY ŁĄCZĄCE I KOMPOZYTY

Maksymalna siła adhezji, maksymalna wygoda

SYSTEMY ŁĄCZĄCE I KOMPOZYTY

APARATY WEWNĄTRZ- I ZEWNĄTRZUSTNE

Prosty, inteligentny i skuteczny projekt

APARATY WEWNĄTRZ- I ZEWNĄTRZUSTNE

PRODUKTY HORYZONTALNE

Odkryj wszystkie linie naszych produktów pomocniczych

PRODUKTY HORYZONTALNE

Pierścienie i korony

Nowoczesność w zgodzie z anatomią

Po latach prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych firma Ormco udoskonaliła proces mocowania rurek policzkowych na każdym z oferowanych typów pierścieni ortodontycznych.

Pierścienie i korony Ormco

Odkryj pełną gamę pierścieni i koron Ormco

Trimline
Trimline

Po latach prac badawczych wspieranych przez nowoczesne technologie komputerowe firma Ormco udoskonaliła procedurę mocowania rurek na każdym z oferowanych typów pierścieni ortodontycznych.

Washbon
Washbon

Po latach prac badawczych wspieranych przez nowoczesne technologie komputerowe firma Ormco udoskonaliła procedurę mocowania rurek na każdym z oferowanych typów pierścieni ortodontycznych.

Precyzyne mocowanie

  • Najwyższy poziom ekspresji geometrii zapisanej w każdej z rurek policzkowych Ormco
  • Precyzyjne osadzanie rurek z uwzględnieniem wszystkich zmiennych: rozmiaru pierścienia, wymiarów rurek i preskrypcji.

Usługi wstępnego lutowania

  • Schemat przedstawia przegląd rozmaitych standardowych pozycji oraz obrazuje element przylutowany do pierścienia ortodontycznego z angulacją o wartości 0° (slot zamka równoległy do okluzyjnej krawędzi pierścienia).
  • Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom pacjentów firma Ormco oferuje możliwość zakupu zamków i pierścieni lutowanych indywidualnie. Aby zamówić usługę indywidualnego lutowania należy podać kierunek oraz wartość odchylenia od wartości standardowej (np. 0,5 mm w kierunku powierzchni zwarciowej). Aby określić stopień angulacji należy nanieść znak plus (+) dla angulacji dystalnej wierzchołka zęba oraz znak minus (-) dla angulacji mezjalnej. Jeśli nie zostaną określone indywidualne zmienne, zamówione elementy wykonane zostaną zgodnie z wartościami standardowymi. Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Zalety pierścieni i koron Ormco

Odkryj zalety pierścieni i koron Ormco

Łatwe w osadzaniu

Właściwości pośrednie między sztywnością i elastycznością

Niezawodna retencja dzięki procesowi mikrowytrawiania wewnętrznej powierzchni pierścieni

Łagodniejsze kontury i większa plastyczność

Kształt dostosowany do anatomii zębów zapewnia precyzyjne i bezpieczne dopasowanie oraz lepszą retencję

Praktyczny i czytelny system oznaczeń laserowych

Charakterystyka pierścieni i koron Ormco

Pierścienie i korony Ormco gwarantują najwyższą wytrzymałość oraz łatwe i dokładne dopasowanie do kształtu zębów.

Girlanda okluzyjna

Specjalna girlanda na dystalnej krawędzi pierścienia gwarantuje doskonałe dopasowanie do powierzchni żującej zęba i redukuje ryzyko wystąpienia interferencji zwarciowych.

Proporcje

Dostosowane do warunków anatomicznych obu stron łuków i perfekcyjnie ukształtowane we wszystkich płaszczyznach.

Optymalna grubość

Specjalna procedura produkcyjna Orthin umożliwia trzykrotną redukcję grubości ścianek interproksymalnych pierścieni oraz ich zwężenie w kierunku od powierzchni zwarciowej do dziąsła, dzięki czemu przejście przez punkty styczne podczas osadzania pierścieni staje się prostsze.

Wyższa ścianka przedsionkowa

Ułatwia osadzanie elementów pomocniczych.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o Ormco?